Vi innehar certifikat enligt SSF 1016, Behörig Ingenjör Inbrottslarm, vilket är ett krav för att företaget skall uppfylla försäkringsgodkännande enligt SSF 1015 Företaget har ett gediget kunnande och en mångårig erfarenhet av branschen och våra anställda är mycket skickliga inom säkerhetsrådgivning.