inbrottslarm

CFS levererar inbrottslarm installerade enligt riktlinjerna för SSF130 och dess regelverk.

Ett försäkringsgodkänt larm uppfyller försäkringsbolagens krav gällande utförande och urvalet av material.

Anläggningsägaren kan av CFS erhålla ett anläggarintyg som på begäran delges försäkringsbolaget som bevis på att larmanläggningen installerats på
rätt sätt. Ett anläggarintyg kan i många fall leda till reducerade försäkringskostnader.

I samarbete med Securitas larmcentral och bevakningsbolag kan vi erbjuda er säkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Önskar du som kund att använda dig av en annan larmcentral eller ett annat bevakningsföretag hjälper vi naturligtvis till med detta. Installatören hjälper till att ta fram den bästa lösningen för just er!

Vi levererar även drift- brand- och fryslarm.